មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតតិចណូឡូជី បណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញពត៌មានវិទ្យាល្អជាងគេនៅកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតតិចណូឡូជី ផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អ និងកម្រ ដល់និស្សិតផ្នែកពត៌មានវិទ្យា ដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកបច្ចេករិទ្យាដ៏ល្អ ជាមួយនឹង ការបណ្តុះបណ្តាលដែលមានគុណភាព។ រាល់ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលនីមួយៗគឺធ្វើឡើងដោយមានគុណភាពនិងជំនាញច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងផ្តល់ឧបត្ថម្ភនូវអាហារូបករណ៍សំរាប់ការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សក្រីក្រដែលមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ប្រាក់ថែមទៀតផង។ មជ្ឈមណ្ឌលជាអ្នកនាំផ្លូវសិស្សទាំងអស់ ទៅកាន់ទីផ្សារការងារពិភពលោកផងដែរ។ សូមចូលរួមសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំដើម្បីអនាគតរបស់អ្នក។


នេះជាអ្វីដែលថ្មីនៃការធានាថា សិស្សទាំងអស់បានទទួលនូវអ្វីដែលពួកគេគួរតែទទួលបាននិងសមស្របទៅនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ។ មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតតិចណូឡូជី បានត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការបំពេញតួនាទីប្រកបដោយជំនាញខ្ពស់សម្រាប់ការកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញ សំដៅធ្វើសមាហរណកម្មកម្ពុជា ទៅក្នុងប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នយ៍ និងព្រទាំងសហគមន៍សកលលោក ផ្នែកលើពុទ្ធិបច្ចេកវិទ្យា ។

កម្មវិធីសិក្សាល្បីៗប្រចាំឆ្នាំ

វគ្គសិក្សាជំនាញកុំព្យូទ័រ

កម្មវិធីសិក្សាដែលយើងមាននៅមជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតតិចណូឡូជី

ថ្នាក់កុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល

 1. Microsoft Office Word
 2. Microsoft Office Excel
 3. Microsoft Office PowerPoint
 4. Microsoft Office Outlook

ថ្នាក់រចនារូបភាព

 1. Adobe Photoshop CC
 2. Adobe illustrator CC
 3. Adobe Light Room CC
 4. Corel Draw Designer

ថ្នាក់គ្រប់គ្រងទិន្ន័យ

 1. Windows Server 2016
 2. Basic Network
 3. Mikrotik Routerboard
 4. Mikrotik UniFi

កម្មវិធីកាត់តវីដេអូ

 1. Adobe Premier CC
 2. Adobe After Effect CC
 3. Movavi Video Editor
 4. Wondershare Video Editor

កម្មវិធីកាត់តចម្រៀង

 1. Media Monkey Audio Editor
 2. Adobe Audition CC2019
 3. FL Studio Producer Edition
 4. Virtual DJ

កម្មវិធីជួសជុលថាសទិន្ន័យ

 1. Paragon Disk & Partitions
 2. Smart Defrag
 3. EaseUS Disk & Partitions
 4. Disk Genius Professional
 5. EASEUS Partition Master
 6. MiniTool Partition
 7. Partition Assistant Professional